جدول کوپا آمريکا (2021) - گروه A

کوپا آمريکا گروه A
تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 پاراگوئه 1 1 0 0 3 1 2 3
2 آرژانتین 1 0 1 0 1 1 0 1
3 شیلی 1 0 1 0 1 1 0 1
4 اروگوئه 0 0 0 0 0 0 0 0
5 بولیوی 1 0 0 1 1 3 -2 0