جدول بسکتبال (1400) - گروه ب

بازی برد باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 مهرام 7 6 1 512 445 67 13
2 شیمیدر 6 4 2 456 371 85 10
3 اکسون 7 3 4 486 467 19 10
4 صنعت مس رفسنجان 5 4 1 347 350 -3 9
5 رعد پدافند تهران 6 3 3 404 449 -45 9
6 صنایع هرمزگان 7 1 6 450 532 -82 8
7 سپاهان 6 1 5 395 440 -45 7
8 آویژه صنعت مشهد 4 2 2 272 268 4 6