لیگ قهرمانان آسیا 2021

یک هشتم نهایی
مشاهده جزئیات
استقلال
0
1400/06/22 21:30
الهلال عربستان
2
مشاهده جزئیات
استقلال تاجیکستان
0
1400/06/23 19:30
پرسپولیس
1
مشاهده جزئیات
شارجه امارات
1
4
1400/06/23 21:30
الوحده امارات
1
5
مشاهده جزئیات
النصرعربستان
1
1400/06/23 20:30
تراکتور
0
مشاهده جزئیات
اولسان هیوندای
0
3
1400/06/23 15:30
کاوازاکی
0
2
مشاهده جزئیات
چونبوک موتورز
1
4
1400/06/24 13:00
پاتوم تایلند
1
2
مشاهده جزئیات
سرزو اوزاکا
0
1400/06/24 13:30
پوهانگ استیلرز
1
مشاهده جزئیات
ناگویا گرامپوس
4
1400/06/23 13:30
تگو
2
یک چهارم نهایی
مشاهده جزئیات
پرسپولیس
0
1400/07/24 21:30
الهلال عربستان
3
مشاهده جزئیات
الوحده امارات
1
1400/07/24 18:30
النصرعربستان
5
مشاهده جزئیات
چونبوک موتورز
2
1400/07/25 13:30
اولسان هیوندای
3
مشاهده جزئیات
پوهانگ استیلرز
3
1400/07/25 08:30
ناگویا گرامپوس
0
نیمه نهایی
مشاهده جزئیات
النصرعربستان
1
1400/07/27 21:30
الهلال عربستان
2
مشاهده جزئیات
اولسان هیوندای
1
4
1400/07/28 13:30
پوهانگ استیلرز
1
5
فینال
مشاهده جزئیات
الهلال عربستان
2
1400/09/02 19:30
پوهانگ استیلرز
0