جام حذفی ایران 1399-1400

یک شانزدهم نهایی
مشاهده جزئیات
آلومینیوم اراک
0
5
1399/12/22 15:00
هوادار
0
4
مشاهده جزئیات
تراکتور
3
1399/12/22 15:30
شهرداری ماهشهر
0
مشاهده جزئیات
صنعت نفت آبادان
4
1399/12/23 15:30
پارسه تهران
0
مشاهده جزئیات
نفت‌ مسجدسلیمان
0
3
1399/12/22 16:45
خیبر خرم‌آباد
0
4
مشاهده جزئیات
ملوان
2
1399/12/22 15:00
ویستاتوربین تهران
1
مشاهده جزئیات
نساجی مازندران
0
8
1399/12/21 15:15
سایپا
0
7
مشاهده جزئیات
سپاهان
2
1399/12/22 17:30
مس رفسنجان
1
مشاهده جزئیات
شهرداری بردسکن
0
1399/12/22 14:30
خوشه طلایی ساوه
3
مشاهده جزئیات
پارس جنوبی جم
3
1399/12/22 15:00
پاس
0
مشاهده جزئیات
گل گهرسیرجان
2
1399/12/21 15:00
مس کرمان
1
مشاهده جزئیات
پیکان
1
1399/12/21 17:30
استقلال
2
مشاهده جزئیات
ذوب آهن
2
1399/12/21 15:00
شهر خودرو
1
مشاهده جزئیات
مس نوین کرمان
0
1399/12/22 15:00
پرسپولیس
3
مشاهده جزئیات
استقلال ملاثانی
0
3
1399/12/22 15:00
شاهین بندر عامری بوشهر
0
4
مشاهده جزئیات
اتحاد کامیاران
0
9
1399/12/22 14:30
قشقایی شیراز
0
10
مشاهده جزئیات
ماشین‌سازی‌تبریز
0
1399/12/21 15:15
فولاد
3
یک هشتم نهایی
مشاهده جزئیات
آلومینیوم اراک
2
1400/02/29 18:00
تراکتور
0
مشاهده جزئیات
خیبر خرم‌آباد
1
1400/02/09 21:15
صنعت نفت آبادان
0
مشاهده جزئیات
نساجی مازندران
0
1400/02/09 21:00
ملوان
1
مشاهده جزئیات
خوشه طلایی ساوه
0
1400/02/09 20:45
سپاهان
2
مشاهده جزئیات
گل گهرسیرجان
3
1400/02/09 20:30
پارس جنوبی جم
0
مشاهده جزئیات
استقلال
2
1400/02/29 19:35
ذوب آهن
1
مشاهده جزئیات
شاهین بندر عامری بوشهر
1
1400/02/28 20:30
پرسپولیس
4
مشاهده جزئیات
قشقایی شیراز
1
1400/02/29 19:15
فولاد
2
یک چهارم نهایی
پرسپولیس
استقلال
فولاد
سپاهان
گل گهرسیرجان
آلومینیوم اراک
ملوان
خیبر خرم‌آباد